Статистика дел Инфографика Отзывы и предложения Публикации арбитров МТС ТПП КР Академия АРС Видео
Медиаторы

 Талаш-тартышты туруктуу аракеттеги Эл аралык Бейтарап соттун кароосуна өткөрүп берүү жөнүндө БЕЙТАРАП МАКУЛДАШУУ

 

Талаш-тартышты туруктуу аракеттеги Эл аралык Бейтарап соттун

кароосуна өткөрүп берүү жөнүндө 

БЕЙТАРАП МАКУЛДАШУУ

(Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары)

 

 

Бишкек ш.                                                                         

 «___»    _________________20___г.

 

____________________________ атынан, уставдын негизинде аракеттенүүчү, мындан ары 1-Тарап деп аталуучу_____________________________________, бир тараптан, жана ____________________________ атынан (аты, атасынын аты), негизинде аракеттенүүчү, мындан ары 2-Тарап деп аталуучу экинчи тарап төмөнкүлөр жөнүндө ушул макулдашууну түзүштү:

 

 

1.         Ушул макулдашуунун тараптары көрсөтүлгөн келишимден келип чыгуучу кандай гана болбосун талаш-тартыштарды туруктуу аракеттеги Эл аралык Бейтарап соттун (Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары) (arbitr@elcat.kg) кароосуна өткөрүп берүү, анын ичинде анын бузулушуна, токтотулушуна, бузууга же жараксыздыгына тийиштүү талаш-тартыштар Эл аралык Бейтарап соттун Регламентине (Тездетилген регламентине) ылайык шайланган Эл аралык Бейтарап сот (бир) арбитр тарабынан чечилүүгө тийиш экени жөнүндө макулдашууга келишти. Ага ылайык талаш-тартыштар каралуучу колдонулуучу материалдык укук Кыргыз Республикасынын мыйзамдары болуп саналат. Бейтарап териштирүү Тараптардын макулдашуулары боюнча орус же кыргыз тилдеринде жүргүзүлүшү керек. Ушул макулдашуунун Тараптары, Эл аралык Бейтарап соттун чечими Тараптар үчүн биротоло акыркы болуп саналары жана «Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 30.07.2002-ж., №135 Мыйзамынын 38-бер. ылайык талашып-тартылууга жатпай турганы жөнүндө макулдашышты.

2.         Тараптарга ЭБС Регламенти (ЭБС Тездетилген регламенти), Эл аралык Бейтарап сот жөнүндө Жобо, каттоо жана арбитраждык жыйымдарды төлөөнүн көлөмдөрү жана шарттары белгилүү, бул ушул макулдашуунун алдына коюлган колтамага менен бышыкталган.  

3.         Тараптарга Эл аралык Бейтарап соттун судьяларынын бекитилген тизмеси белгилүү.

4.         Ушул макулдашуу «__» _______________ 20____ж. №_________ келишимдин ажырагыз бөлүгү болуп саналат.

 

 

Тараптардын колтамгалары:

 

 

1-Тарап ___________________/_________________________

 

 

 

2-Тарап __________________ /__________________________ 


добавлен: 2017-11-02 13:47:50
просмотров: 237

 

 

 

 

Наши арбитры
Режим работы
Режим работы секретариата: Пн,Вт,Ср,Чт,Пт     8.30 - 17.30

Прием исковых заявлений:
Пн,Вт,Ср,Чт     9.00 - 17.00
Пятница          9.00 - 15.00
Видео

Наши партнеры