Статистика дел Инфографика Отзывы и предложения Публикации арбитров МТС ТПП КР Академия АРС Видео
Медиаторы

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СООДА-ӨНӨР ЖАЙ ПАЛАТАСЫНЫН АЛДЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК БЕЙТАРАП СОТТУН ТИПТҮҮ АРБИТРАЖДЫК ЭСКЕРТМЕСИ

Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын алдындагы Эл аралык Бейтарап соту пайда болгон талаш-тартыштарды Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын алдындагы Эл аралык Бейтарап сот аркылуу чечүүнү каалаган бардык тараптарга өздөрүнүн контракттарында төмөнкү типтүү эскертмени пайдаланууну сунуш кылат:

"Ушул контракттан (келишимден, макулдашуудан) же аларга байланыштуу келип чыккан, же болбосо анын ичинде андан келип чыгуучу анын аткарылышына, бузулушуна, токтотулушуна, күчүнүн жок кылынышына же жарамсыздыгына тийиштүү кандай болбосун талаш-тартыштар, пикир келишпестиктер, талаптар же дооматтар Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын алдындагы Эл аралык Бейтарап сотунда, Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын алдындагы Эл аралык Бейтарап сотунун Регламентине (Тездетилген Регламентине) ылайык, ушул Регламентке ылайык шайланган үч арбитр (вариант – бир арбитр) тарабынан чечилиши керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары (вариант – башка өлкөнүн мыйзамдары) ага ылайык талаш-тартыш каралуучу колдонулуучу материалдык укук болуп саналат. Бейтарап териштирүү орус тилинде жүргүзүлүшү керек (Тараптар бейтарап териштирүүнүн башка тилин кароого укуктуу). Бейтарап соттун чечими биротоло акыркы болуп саналат."


добавлен: 2017-11-02 13:46:44
просмотров: 289

 

 

 

 

Наши арбитры
Режим работы
Режим работы секретариата: Пн,Вт,Ср,Чт,Пт     8.30 - 17.30

Прием исковых заявлений:
Пн,Вт,Ср,Чт     9.00 - 17.00
Пятница          9.00 - 15.00
Видео

Наши партнеры